fbpx

Od 1.února otevíráme nový kurz pro začátečníky, více info a přihlášku naleznete zde.

Krav Maga – Akademie Sebeobrany je jedním z více než 30 klubů v České republice, kde se vyučuje izraelský sebeobranný systém Krav Maga v rámci České Krav Maga Asociace. Pro své studenty pořádáme pravidelné tréninky, kurzy a tématické semináře. Systém sebeobrany Krav Maga je vhodný pro každého nezávisle na věku nebo jakýchkoliv fyzických předpokladech.

Česká Krav Maga Asociace

Česká Krav Maga Asociace je organizace s více než desetiletou praxí v oblasti osobní bezpečnosti a primární prevence. V rámci České republiky nabízí kurzy a semináře pro širokou veřejnost, ozbrojené složky, státní a soukromý sektor. Mimo těchto aktivit také realizuje řadu charitativních a osvětových projektů, které se věnují zvyšování úrovně bezpečnosti u nejohroženějších skupin obyvatel, tedy zejména u dětí, žen a seniorů (např. projekt Bezpečí pro seniory (www.bezpeciproseniory.cz), Nenechte si ubližovat (www.nenechtesiublizovat.cz) a Akademie Bezpečí (www.akademiebezpeci.cz).

V České republice se neoficiálně s Krav Maga začalo již v roce 2003. Avšak trvalo dalších pět let, než se prvním instruktorům podařilo úspěšně absolvovat instruktorský kurz a následně otevřít českou pobočku. Nyní je u nás přes šedesát oficiálních míst, kde se Krav Maga trénuje. Mimo pravidelných kurzů se po celé republice pořádají pravidelné semináře a to jak pro tuzemské bezpečnostní sbory, tak  pro širokou veřejnost. Hlavním instruktorem je Jakub Otipka, který zaštiťuje rozvoj a výuku systému v České republice.

Členové spolku Krav Maga spolupracují na profesionální úrovni s mnoha vládními, soukromými i neziskovými organizacemi (např. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Útvar rychlého nasazení,  Útvar pro ochranu ústavních činitelů, Celní správa ČR, Vojenská Policie, jednotlivé Městské policie; z civilního sektoru např. pro RedBull,  záchranné služby a mnoho dalších). Jejich zaměstnancům a klientům poskytují profesionální pomoc, učí je, jak předcházet útokům, jak správně  reagovat na určité konfliktní situace a hlavně – jak se efektivně případnému napadení ubránit.